اطلاع فوری از آخرین برنامه‌های جدال

دو هفته بعد از بازگشت از دامغان با همان کارگری که روز تشییع‌ جنازه می‌گفت «باید زنگ بزنیم اینترنشنال» تلفنی حرف می‌زدم. از پی‌گیری‌هایی که بسیج دانشجویی و برنامه ثریا بعد از پخش گزارش‌ها در تلویزیون جدال کردند می‌گفت. گفتم چه زود از اینترنشنال به بسیج و صدا و سیما رسیدی. گفت اگر شماها نمی‌آمدید چاره دیگری هم بود؟ و بعد از کارهایی که باید کنار هم انجام بدهیم گفتیم. از حذف پیمانکاری در معادن البرز شرقی، ساختن یک تشکل کارگری واقعی و نظارت کارگران روی ایمنی کارگاه‌ها...
ایران
دو هفته بعد از بازگشت از دامغان با همان کارگری که روز تشییع‌ جنازه می‌گفت «باید زنگ بزنیم اینترنشنال» تلفنی حرف می‌زدم. از پی‌گیری‌هایی که بسیج دانشجویی و برنامه ثریا بعد از پخش گزارش‌ها در تلویزیون جدال کردند می‌گفت. گفتم چه زود از اینترنشنال به بسیج و صدا و سیما رسیدی. گفت اگر شماها نمی‌آمدید چاره دیگری هم بود؟ و بعد از کارهایی که باید کنار هم انجام بدهیم گفتیم. از حذف پیمانکاری در معادن البرز شرقی، ساختن یک تشکل کارگری واقعی و نظارت کارگران روی ایمنی کارگاه‌ها...

برای اطلاع از آخرین برنامه ها، عضو کانال یوتیوب جدال شوید.

نظم‌نوین‌جهانی
مخالفت با ارائه‌ی کمک‌های مالی-نظامی به اوکراین در آمریکا در حال افزایش است. این مخالفت‌ها در تابستانِ پیشِ رو، زمانی که کمک‌های اختصاص‌یافته‌ی کنونی پایان یابد، امریکا را به صحنه‌ی یک نبرد سیاسی تبدیل خواهد کرد؛ نبردی که هرچند ممکن است منجر به ادامه‌ی روند اهدای کمک‌های مالی-نظامی به اوکراین شود، اما بی‌تردید با تغییراتی همراه خواهد بود. تغییراتی ناشی از ادامه‌ی تقاضاهای تسلیحاتی اوکراین و در نتیجه تضعیف ذخایر تسلیحاتی غرب. این تغییر روند نهایتاً خود منجر به تغییر در سیاست حمایتی از اوکراین خواهد شد.

پرونده: بازخوانی برجام

درباره پخش ویدیو قسمت اول پرونده بازخوانی برجام
منطقــه
صرف نظر از این‌که سازمان مجاهدین به طور واقعی و در عملیات‌های میدانی تا چد اندازه نقش داشته است، ما با غالب شدن گفتار چهل‌ساله‌ی مجاهدین بر سرتاسر اپوزسیون از منتهای چپ تا انتهای راست مواجه شدیم. این وضعیت، پرده از این واقعیت برداشت که ما با «مجاهدینیزه شدن سیاست» در ایران مواجه‌ایم و این وضعیتی فراتر از همسویی استراتژیک یا تاکتیکی با سازمانی است که از بغداد تا تل‌آویو، و از تل‌آویو تا واشنگتن، و نهایتاً از واشنگتن به تیرانا، سیری خیانت‌بار به کشور و مردم ایران را طی نموده و همچنان نیز، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروهای نیابتی مزدوری بلوک امپریالیستی که سالیان درازی محلّ جلب سرمایه‌گذاری دولت‌های تبهکار و نهادهای امنیتی-اطلاعاتی آنان بوده است، مجدّداً به صحنه آمده و به بازیگری مشغول است...

رادیو جدال

از حمایت شما سپاسگزاریم

با حمایت از جدال به ما کمک می‌کنید تا تمام تمرکزمان بر دنبال کردن اخبار و تعامل با کارشناسان برتر سیاسی باشد.
نتیجه‌ی این تمرکز قطعا تولید محتوای با کیفیت‌تر و قابل اتکاء خواهد بود.